การขอวีซ่าให้ครอบครัว - ขอให้ลูกที่เกิดจากสามีเก่าที่เมืองไทย

เป็นที่สอบถามกันมาก เมื่อคุณมามีอนาคตใหม่ในต่างแดนไกล ไม่มีใครอยากทิ้งลูกน้อย ไว้กับสามีเก่า (ถ้าเขาดีกับคุณนักตั้งแต่แรก คงไม่เกิดเหตุให้ต้องเลิกร้างกัน) เมื่อไม่อยากฝากลูกไว้กับคนไกล คุณก็ต้องให้สามีดัตช์ร่วมกัน ทำวีซ่าให้ลูกได้มาอยู่ด้วยกันที่ฮอลแลนด์

การทำวีซ่าเพื่อพาลูกมาอยู่ด้วยนั้น จริงๆแล้วจะง่ายและสะดวกที่สุด ด้วยการขอพร้อมกัน เมื่อคุณจะขอ MVV แต่ส่วนใหญ่แล้ว ช่วงที่คุณกำลังยุ่งๆ กับการสอบ และทำวีซ่าของตัวเอง หลายคนไม่สะดวกที่จะทำเอกสารของลูกมาด้วย หากเป็นเช่นนั้น เมื่อมาถึงฮอลแลนด์แล้ว อยากกลับไปพาลูกมาอยู่ด้วย คุณจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ใบสูติบัตร (เเปลพร้อมกับลงตรารับรองจากสถานฑูต)
 2. เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลบุตร (หากมี)(เเปลพร้อมกับลงตรารับรองจากสถานฑูต)
 3. ปค.14 (ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาของบุตร)
  ในกรณีที่จดทะเบียนกันเรียบร้อย ให้ใช้ใบหย่า คร.6 ซึ่งมีข้อความระบุว่าบุตรอยู่ในความดูแลของเรา (เเปลพร้อมกับลงตรารับรองจากสถานฑูต)
 4. จากข้อที่แล้ว หากในใบหย่าไม่ได้ระบุให้เราเป็นผู้ดูแลบุตร หรือไม่ได้จดทะเบียนกัน จะต้องนำหนังสือยินยอมจากบิดาของบุตร + สำเนาบัตรประชาชนสามีเก่า พร้อมเซ็นต์ชื่อกำกับ (เเปลพร้อมกับลงตรารับรองจากสถานฑูต)
  แล้วถ้าหากว่าสามีเก่าคุณไม่รู้หายไปไหน ทิ้งลูกไว้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณเล่า กรณีนี้ คุณจะต้องไปที่อำเภอเพื่อขอเอกสารอีกตัว เรียกว่า ปค.10 เพื่อให้ระบุว่าไม่สามารถตามหาบิดาที่สาปสูญไปได้ แล้วจึงทำเอกสารนี้มาแปล และลงตรารับรองจากสถานทูตค่ะ
 5. หนังสือเดินทางของบุตร และสำเนา
 6. สำเนาพาสปอร์ต หรือบัตรประชาชน ของสามีใหม่ ซึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันให้ลูกเรา
  สำเนาบัตรผู้อยู่อาศัย หรือพาสปอร์ต หรือบัตรประชาชนดัตช์ ของเราเอง
 7. สัญญางาน รวมทั้งสลิบเงินเดือน ของทุกคนที่มีงานทำ (หากเรามีงานทำก็แนบไปด้วย)
สำหรับถ้าลูกของคุณยังไม่มีใบ ปค.14 และยังไม่ได้ทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หากไม่ได้เดินทางไปดำเนินการด้วยตนเอง ขอหนังสือมอบอำนาจที่สถานฑูตไทยในกรุงเฮก เพื่อให้ญาติๆทางบ้านดำเนินการเเทนได้ ในการขอจะต้องระบุด้วยว่า ให้ใครเป็นตัวแทน และเพื่อไปทำการอะไรบ้างนะคะ

ในกรณีที่คุณยังไม่ได้เดินทางมา หรือกำลังจะยื่น MVV ก็ให้ยื่นเอกสารของบุตรพร้อมกันไปเลย (เนื่องจากบุตรยังอายุไม่ถึง 18 ปี ยังไม่ต้องสอบภาษาดัตช์ค่ะ และถ้าบุตรเกิน 18 ไปแล้ว ก็จะขอวีซ่ามากับแม่ไม่ได้แล้วค่ะ)

เอกสารทุกชิ้นที่ยังเป็นภาษาไทยอยู่ ให้ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือขอเอกสารเป็นภาษาอังกฤษจากหน่วยงานของรัฐเลย (ตัวนี้ถ้าสามารถแปลเองได้ก็แปลเองได้เลยค่ะ มีแบบฟอร์มที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ) เมื่อแปลแล้วก็ให้ทางกองนิติกรณ์ กรมการกงสุลแสตมป์รับรองก่อน แล้วจึงนำไปยื่นที่สถานทูตเพื่อลงตรารับรอง กรณีนี้จะช่วยทุนค่าจ้างแปลได้เยอะมากถึงใบละ 200 - 500 บาท เลยค่ะ


Top
© 2003-2021 Thai-Dutch.net All Rights Reserved
| Home | Europe Tour by Smiley | RianDutch | Facebook-Double Dutch | Copyright | Privacy statement