วีซ่าระยะสั้น

วีซ่าระยะสั้นคือ ประเภทวีซ่าที่ผู้ถือ สามารถจะพำนักอยู่ในเนเธอร์แลนด์และประเทศในเครือเชงเก้นได้ติดต่อกันเป็นระยะไม่เกิน 90 วัน (นะคะ ไม่ใช่สามเดือน) วีซ่าที่อยู่ในประเภทนี้ก็คือ

 1. ทรานซิสวีซ่า
 2. วีซ่าไม่เกินหนึ่งเดือน
 3. ซิงเกิ้ลเอนทรี่ ไม่เกิน 90 วัน
 4. มัลติเพิ่ลเอนทรี่ ไม่เกิน 90 วัน
 5. มัลติเพิ่ลเอนทรี่ ไม่เกินหนึ่งปี
 6. มัลติเพิ่ลเอนทรี่ ไม่เกินห้าปี
 7. วีซ่าส่วนใหญ่ที่ใช้กันคือ Single entry ไม่เกิน 90 วัน ค่ะ แม้ว่าจะเห็นว่าเป็นซิงเกิ้ล แต่ก็ทำให้คุณเดินทางต่อจากเนเธอร์แลนด์ไปได้มากกว่า 15 ประเทศเครือข่ายเชงเก้นแล้วค่ะ อีกประเภท จริงๆถือเป็นวีซ่าชนิดเดียวกัน คือวีซ่าท่องเที่ยวไม่เกิน 90 วัน แต่เป็นแบบเข้าออกได้หลายครั้ง Multiple visa การขอวีซ่ามัลติเพิ่ล จะใช้ก้อต่อเมื่อต้องเดินทางออกจากเชงเก้น ไปยังประเทศนอกยุโรป ประเทศอังกฤษ ประเทศบัลกาเรีย โรเมเนีย ประเทศโครเอเชีย เซอร์เบีย มอนเตอเนโกร และประเทศอื่นๆที่ยังไม่เข้าร่วมเชงเก้นค่ะ หรือกลับไปที่ไทยก่อน แล้วตั้งใจจะกลับเข้ามาในเขตเชงเก้นใหม่อีกครั้ง

  เมื่อคุณวีซ่าจากสถานทูตเดิมมากครั้งขึ้น ประกอบกับความน่าเชื่อถือในครั้งก่อนๆ คุณจะมีสิทธิได้วีซ่าที่มีระะเวลาเข้าออกนานขึ้น ระยะเวลานี้คือวันที่เริ่มต้นเข้าได้ และวันที่สุดท้ายที่จะเข้าในเขตเชงเก้นได้ โดย Duration จริง ก็จะยังมีระยะเวลาแค่สูงสุด 90 วันเท่าเดิมค่ะ แต่ช่วงเวลาที่อนุญาตนี้อาจจะมากได้ถึง 4 หรือ 5 ปีทีเดียวค่ะ เท่ากับว่าในห้าปีนั้น คุณสามารถเข้าออกแต่ละครั้งรวมกันได้ 90 วัน หยุดไปอีก 90 วัน แล้วมาได้อีก 90 วัน คุณจะประหยัดค่าวีซ่าไปได้เยอะทีเดียว แม้ว่าแต่ละปีจะมาได้มากถึง 180 วันรวมกัน แต่ขอความกรุณาดูแลชื่อเสียงนักท่องเที่ยวไทย อย่ามาทำงานผิดกฏหมายนะคะ นอกจากคุณ ผู้ค้ำประกันวีซ่าคุณจะถูกปรับ นายจ้างคุณก็โดนอ่วมอรทัยเชียวล่ะค่ะ

เอกสารที่คุณต้องใช้คือ

 • พาสปอร์ต : วันหมดอายุมากกว่าสามเดือนหลังจากกลับมาจากเนเธอร์แลนด์(หรือเขตเชงเก้นแล้ว)
 • แบบฟอร์มกรอกเรียบร้อย 1 ใบ ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ค่ะ
 • รูปถ่ายล่าสุดขนาดพาสปอร์ตสีหรือขาวดำ อีก 2 รูป
 • ค่าวีซ่า 60 ยูโร : จริงๆคือ จ่ายเป็นเงินบาทไทย อัตราแลกเงินในเวลานั้นๆ
 • ใบคอนเฟิร์มตั๋วเครื่องบิน : เอกสารชั่วคราวคอนเฟิร์มตั๋ว จากบริษัทที่คุณจองตั๋วไว้ ไม่จำเป็นต้องเสียเงินเพื่อออกตั๋วก่อนนะคะต้องมีทั้งขาไปและกลับ

  เอกสารอื่นๆ ที่คุณต้องใช้ในการขอวีซ่า แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

  แบบที่ 1 คุณมีผุ้ค้ำประกันอยู่ในฮอลแลนด์ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ญาติ แฟน หรือโรงเรียน

 • หนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ Gelegaliseerde brief : เจ้าของบ้านสามารถติดต่อขอทำได้ที่ Gemeente ในอำเภอที่อาศัยอยู่ สิ่งที่ต้องแจ้งลงในกระดาษแผ่นนี้คือ ชื่ือนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษของคุณ วันเกิด และจังหวัดที่เกิด เอกสารนี้บุคคลที่เป็นผ้ค้ำประกันในเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มาเปล่าๆค่ะ แต่ละที่ว่าการจะมีค่าออกเอกสาร ไม่เท่ากันค่ะ พร้อมจดหมายอีกหนึ่งฉบับแจ้งว่าผู้รับรองขอเป็นผู้ประกันทางการเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายเดินทางกลับประเทศไทยของบุคคลที่รับรองในจดหมายนี้ พร้อมลงลายเซ็น
 • จดหมายเชิญจากผู้รับรอง ถึงสถานทูตดัชต์ในประเทศไทย : แจ้งความสัมพันธ์กับคุณ และรับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบคุณทางด้านการเงิน ประกัน แจ้งระยะเวลาที่คุณจะไปอยู่ในฮอลแลนด์ และจะดูแลให้คุณกลับเมืองไทยอย่างแน่นอน (ใช้สำหรับทั้งโรงเรียน บริษัท และบุคคล) ในกรณีที่ผู้รับรองเป็นญาติกับผู้ขอวีซ่าให้เตรียมเอกสารทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส หรือเอกสารทางเมืองไทยที่ยืนยันความสัมพันธ์ไปด้วย และถ้ามีการเปลี่ยนชื่อทำให้เอกสารเหล่านี้ ไม่ตรงกัน ให้เตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อไปด้วย

 • เอกสารประจำตัวผู้รับรอง :สำเนาพาสปอร์ต หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนสถานศึกษา
 • เอกสารรับรองสถานภาพการเงินของผุ้ค้ำประกัน : ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาใช้สัญญาจ้างงาน และสลิปเงินเดือนสามเดือนล่าสุด ถ้าเป็นบริษัทใช้งบดุลบริษัทปีล่าสุด หรือถ้าทำงานฟรีแลนซ์ใช้ใบแสดงรายได้ย้อนหลังปีที่ผ่านๆมา

  แบบที่ 2 คุณเป็นนักท่องเที่ยว หรือนักเรียน และรับรองเอกสารทางการเงินของตัวเอง (อาจยืมของพ่อแม่และญาติพี่น้องในเมืองไทยก็ได้)

 • เอกสารแสดงสถานภาพทางการเงินที่เพียงพอ : หนังสือสัญญาจ้างงานของคุณเองหรือจดหมายรับรองจากผู้บังคับบัญชา(สูงสุดในบริษัทได้ก็ดีค่ะ)
  ถ้าเป็นนักเรียนอยู่ใช้หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาแทน (ควรเตรียมทรานสคริปต์ไปด้วยก็จะดีไม่เสียหลายค่ะ)
 • หนังสือรับรองว่าสามารถลางานได้ จากนายจ้าง บ่งบอกช่วงเวลาที่ลาให้ชัดเจน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด : สักสองสามเดือน
  หรือ
  สมุดบัญชี : ถ้าเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือฝากประจำ คุณควรจะเอาเงินไปฝากสักเล็กน้อย ก่อนหน้าไปขอวีซ่า เพื่อให้สมุดมีรายการเคลื่อนไหว เพราะบัญชีที่ไม่ใช่กระแสรายวันไม่สามารถอัพเดทได้
 • ใบจองที่พัก : และหลักฐานการเสียค่าจองด้วย (อันนี้จะดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น)
 • ตั๋วเครื่องบินตัวจริง และประกันการเดินทาง : ยื่นโชว์ในวันรับวีซ่า ประกันการเดินทางนี้ จะต้องมีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30.000 ยูโร และครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่คุณออกพ้นจากประเทศไทยไปตั๋วเครื่องบินก่อนจะพิมพ์ เช็คการสะกดชื่อให้ดี ให้เหมือนกับพาสปอร์ตนะคะ ป้องกันปัญหาค่ะ

  (โดยทุกอย่างที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษให้คุณแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยแปลเองได้ถ้าคุณสามารถ แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จาก เวบกรมการกงสุล ที่นี่ ค่ะ แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินค่ารับรองแสตมป์อะไร ให้คุณเซ็นชื่อรับรองลงไปว่าคุณเป็นคนแปล เป็นอันเสร็จค่ะ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว)

  เพื่อความอัพเดท ถูกต้อง ดูรายละเอียดจากเวบบริษัท VFS ผู้รับผิดชอบรับยื่นเอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นของสถานทูตเนเธอร์แลนด์โดยตรง Click ที่นี่ค่ะ

  บริษัทขายประกันการเดินทางที่มีผู้แนะนำ

  รายชื่อบริษัทประกันนั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูตโดยตรง ทั้งนี้ จากประสบการณ์ของผู้ที่ทำวีซ่ามาแล้ว แนะนำบริษัทประกันมาดังนี้ค่ะ ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเราจะจัดให้โดยเร็ว

 • Bupa ประกันสุขภาพ
  ชั้น 9 คิวเฮ้าส์ คอนแวนต์
  38 ซอยคอนแวนต์ ถนนสีสม
  เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
  โทร 02-234 7755, 02-234 7680 ถึง 87 ext. 730, 707
  แฟกซ์ 02-632 0678
  เวบไซต์

 • โรยัล แอนด์ ซัน อัลลายแอนซ์ ประกันภัย จำกัด
  ชั้น 24 อาคารธนภูมิ
  1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
  เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
  โทร 02-207 0266 ถึง 85
  แฟกซ์ 02-207 0575 ถึง 76
  เวบไซต์

VDO ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ Netherlands จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศโดยตรง www.holland.com ค่ะ

The Original Cool

ถ้ายังไม่หนำใจ มีภาคต่อนะคะ ภาค 1 Can Cool be taught?

ภาค 2 Can Cool be experienced?

ภาค 3 Can Cool be stolen?


Top
© 2003-2021 Thai-Dutch.net All Rights Reserved
| Home | Europe Tour by Smiley | RianDutch | Facebook-Double Dutch | Copyright | Privacy statement