หางานและขั้นตอนการสมัครงาน รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน และภาษี

กระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ดูแลพัฒนาแรงงาน และให้ความชอบธรรม ทางด้านแรงงานโดยเฉพาะกับลูกจ้าง นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานอีกหลายส่วนที่ทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปด้วยดี เรามาดูในฐานะของ ลูกจ้างกันก่อนค่ะ

เวบไซต์ที่สำคัญเวบหนึ่งที่จะให้ข้อมุลทั่วไป สำหรับคนที่มองหางานก็คือ Werk.nl โดยที่เราจะได้เรียนรู้ถึงหลักในการหางาน วิธีการเขียน CV และ motivatieblief จดหมายแนะนำตัว รวมไปจนถึงได้รู้สิทธิ และผลประโยชน์ของการทำงานเป็นลูกจ้าง loondienst ค่ะ

มารู้จักกับบริษัทจัดหางานค่ะ ในเมืองไทยทุกวันนี้ บริษัทจัดหางานก็เข้ามามีความสำคัญมากขึ้น เป็นเพราะว่าเจ้าของกิจการและผู้บริหาร ต่างก็อยากได้พนักงาน ลูกจ้างที่มีคุณภาพนั่นเอง และเขาต้องง้อเรา ไม่เหมือนสมัยอยู่เมืองไทยนะคะ เราอาจจะกลัวตกงาน จนต้องทำงานเยี่ยงทาส ป่วยไม่ได้ ลาไม่ได้ แต่ที่นี่ไม่ใช่

Uitzendbureau หรือบริษัทจัดหางานนี้ คืออะไร ทำหน้าที่อย่างไร และมีประโยชน์กับลูกจ้างและนายจ้างอย่างไร
บริษัทจัดหางาน เป็นคนกลางที่จะจัดหาพนักงานให้กับบริษัท โดยส่วนใหญ่แล้วก็เพื่อการชั่วคราว tijdelijk เพราะเมื่อลุกจ้างทำงานได้ดี หรือบริษัทต้องการบุคคลทำงานให้ในระยะยาว ก็จะเลือกที่จะหาพนักงานประจำ และไม่จ่ายเงินผ่านตัวกลางคือบริษัทจัดหางานอีกต่อไป ในหลายๆ กิจการนั้น ไม่ต้องการพนักงานประจำ เพราะมีระบบการทำงานเป็นฤดูกาล หรือมีการเปลี่ยนงานภายในกันบ่อยมาก จึงเลือกที่จะจัดจ้างผ่านบริษัทนายหน้าเหล่านี้ โดยกำหนดค่าจ้างให้กับ uitzendbureau แล้วเขาก็จะมาจ่ายผู้ถูกว่าจ้างอีกราคานึง โดยสร้างกำไรให้แก่ uitzendbureau เอง ข้อดีของลูกจ้างก็คือ โอกาสได้งานมีเยอะกว่า เพราะบริษัทจัดหางาน มีสัญญาจากผู้ว่าจ้างหลายเจ้า อยู่ในมือ ข้อเสียก็คือ เราไม่มีโอกาสจะได้สัญญาจ้างงานถาวรเพื่อประโยชน์ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือความก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน หากเราทำงานได้ดี เราก็สามารถจะลองเลียบๆ เคียงๆกับกิจการที่เราทำงานอยุ่ ขอมาทำงานกับเขาโดยตรงได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทก็จะมองผลประโยชน์ทางการเงินของตนไว้เป็นสำคัญเช่นกัน
การสมัครงานผ่านบริษัทจัดหางาน สามารถทำได้ทั้งแบบเดินไปที่สำนักงานบริษัท หรือในช่วงนี้ก็สมัครออนไลน์กันได้อย่างง่ายดาย โดยคุณต้องอัพโหลดเอกสารต่างๆที่จำเป็นเจ้าสู่ระบบ account ผู้ใช้ของคุณกับบริษัทนั้นๆ

Arbeidscontract / Arbeidsovereenkomst สัญญาจ้างงาน ส่วนนี้ไม่ว่าคุณจะทำงานผ่าน uitzendbureau หรือ จ้างตรงกับกิจการห้างร้าน สัญญาจ้างงานจะระบุสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของคุณ ดังนั้นใช้เวลากับการอ่านทำความเข้าใจและพูดคุยเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่คุณพอใจ ก่อนจะเซ็นสัญญาลงไป เพราะกฎหมายของรัฐนั้นจะว่าไป ปกป้องลูกจ้างมากกว่านายจ้างอยู่แล้ว การทำงานโดยไม่มีสัญญาจ้างงานที่ชัดเจน อาจทำให้คุณเสียเปรียบนายจ้าง และถูกเอารัดเอาเปรียบได้ มาดูกันว่ารัฐบาลกำหนดว่า ในสัญญาจ้างงานนั้น ต้องมีอะไรบ้าง

การเป็นลูกจ้างนั้นเรียกกว่า การอยู่ใน loondienst หรือ dienstverband หรือ dienstbetrekking หากเราได้สัญญาจ้างงานมา ให้ตรวจดูว่า มีสิ่งเหล่านี้ระบุไว้อย่างชัดเจน ภายในหนึ่งเดือนที่คุณเข้าไปทำงาน นายจ้างจะต้องรีบทำสัญญาจ้างงานเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะ โดยรายละเอียดที่ต้องมี และคุณจะต้องตรวจเพื่อผลประโยชน์ของตนเองก็คือ

 • - ชื่อ และที่ตั้งของกิจการของนายจ้าง / ชื่อที่อยู่ ของคุณเอง
 • - สถานที่ที่เป็นทำที่คุณทำงาน
 • - ชื่อตำแหน่ง หรือชนิดของงานที่คุณทำ
 • - ระยะเวลาของสัญญา (หากเป็นสัญญาชั่วคราว) ไม่มีข้อกำหนดห้ามนะคะ ว่าไม่สามารถให้สัญญาถาวรได้ในการจ้างงานครั้งแรก ขึ้นอยู่กับนายจ้างเอง แต่มีกฎหมายกำหนดเรื่องของการต่อสัญญา เมื่อถึงจุดหนึ่งของเวลา นายจ้างจะต้องให้สัญญาถาวรแก่ลูกจ้างค่ะ
 • - จำนวนชั่วโมงต่ออาทิตย์ที่คุณทำงาน
 • - รายได้ของคุณ และวันที่ที่คุณจะได้รับเงินเดือน
 • - ช่วงเวลาของการทดลองงาน (ถ้ามี)
 • - ยอดเงิน vakantietoeslag
 • - จำนวนวันหยุดทั้งหมดที่คุณจะได้รับ
 • - เงื่อนไขข้วงเวลาของการยกเลิกสัญญา
 • - รายละเอียดของเงินเกษียณ(ถ้ามี)
 • - รายละเอียดของ concurrentiebeding ซึ่งก็คือการไม่ขายความลับของกิจการ หรือการตั้งตนเป็นคู่แข่งกับกิจการของตัวเอง อันนี้มักจะเจอในสายงานร้านนวดเยอะมากๆ
 • - CAO หรือหลักสิทธิของการเป็นลูกจ้างงานในสายวิชาชีพของคุณ

ทุกคนจะได้สัญญาหรือไม่ ในบางกรณีคุณอาจจะได้แค่สัญญาปากเปล่า ดังนั้นรัฐจึงแนะนำให้คุณเรียกร้องสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ในนั้นก็จะต้องระบุสิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายให้ชัดเจน หากคุณไม่ได้รับสัญญาจ้างงาน ทั้งที่คุณทำงานมาแล้วสามเดือน ติดต่อกันทุกอาทิตย์ หรืออย่างน้อยเดือนละ 20 ชั่วโมงขึ้นไปกับนายจ้างคนเดียว คุณจะต้องได้รับเงินเดือนอย่างน้อยขั้นต่ำ ตามกฏหมาย และนายจ้างไม่มีสิทธิไล่คุณออกโดยไม่มีเหตุ และหากคุณมีสัญญาจ้างงานแต่ด้วยเหตุใดก็ตาม คุณต้องออกจากงาน คุณจะได้ใช้บริการหน่วยงานต่อไปในข้อข้างล่าง

UVW ชื่อหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากๆ กับคนทำงานลูกจ้างทุกคน ก็คือ UVW ชื่อเต็มๆ คือ Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen สถาบันบริหารประกันตนของผู้ใช้แรงงาน โดยดูแลกฎหมาย WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo และ Ziektewet ที่คุ้มครอง ทั้งในส่วนของลูกจ้างและนายจ้าง โดยทำงานขึ้นอยู่กับกระทรวงแรงงานและสังคม Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid นั่นเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สามารถทำงานได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุของการเจ็บป่วย การตั้งครรภ์ หรือโรคภัยไข้เจ็บ หรือการพิการทุพลภาพ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการทำงาน หรือแต่กำเนิดก็ตาม สิ่งเหล่านี้ จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ uvw ซึ่งในช่วงโควิดระบาด ก็เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ทำให้ uvw ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลผู้ถูกจ้างและนายจ้างทุกคน

เรามารู้จักผลประโยชน์และการช่วยเหลือของ uvw ให้กับเราในฐานะลูกจ้างในหัวเรื่องต่อไปนี้ค่ะ

WW -uitkering สำหรับผู้ตกงาน มาดูเงื่อนไขของการได้รับเงินช่วยเหลือตัวนี้ ที่นี่

หากว่าเราเจ็บป่วย มีกฎหมายดังต่อไปนี้ ที่จะเข้ามารับรอง ให้เราได้มีรายได้ แม้ไม่สามารถทำงานได้ loondoorbetaling ก็คือการที่นายจ้างจ่ายเงินเดือนให้เราไปเรื่อยๆ แม้ว่าเราจะมาทำงานไม่ได้ , Ziektewet, WIA, WAO, WAZ แต่ละคนอาจจะมีสถานการณ์ไม่เหมือนกัน มาดูว่าแต่ละตัวย่อมันคืออะไร โดยจะแยกเป็นสองระดับคือ

ระยะสั้น ไม่เกินสองปี loondoorbetaling, Ziektewet

ระยะยาว สองปี หรือ 88 สัปดาห์ขึ้นไป WIA, WAO, WAZ โดยกฎหมายแต่ละตัวนี้ ปกป้องผู้ใช้แรงงาน

WIA มีสองแบบ
- คือ WGA-uitkering ชื่อเต็ม Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
- และ IVA-uitkering โดยแบบที่สองนี้ IVA ชื่อเต็ม Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten สำหรับคนที่พิการ หรือทุพลภาพหรือป่วยชนิดที่ไม่สามารถจะทำงานได้อีกต่อไป แบบแรกนั้นสำหรับคนที่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นและรักษาตัวก่อนจะกลับสุ่ตลาดแรงงานค่ะ

WAO ชื่อเต็ม Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering เพิ่งมาทีหลัง WIA ตั้งแต่ปี 2004 โดยจะไม่มีการแยกระหว่างผู้พิการหรือป่วยถาวร หรือชั่วคราว แต่จะขอได้เมื่อผ่านระยะ 2 ปีแล้ว

WAZ ชื่อเต็ม Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen สำหรับผู้พิการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้าง ยกเลิกไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2004 ผู้ที่ยังได้รับเงินตัวนี้อยู่ก็คือคนที่ได้มาก่อนั้งแต่ตอนนั้น

อ่านเพิ่มเติมด้วยตัวเองเป็นภาษาดัตช์ได้จากเวบ UVW หรือดูสรุปย่อง่ายๆ ที่นี่ค่ะ


Top
© 2003-2021 Thai-Dutch.net All Rights Reserved
| Home | Europe Tour by Smiley | RianDutch | Facebook-Double Dutch | Copyright | Privacy statement