ศึกษาต่อในเนเธอร์แลนด์

ข้อดีของการเรียนต่อในเนเธอร์แลนด์

 • คุณได้ใช้ภาษาอังกฤษ (คนเนเธอร์แลนด์สามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับยุโรปตะวันตกชาติอื่นที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่)
 • คุณจะได้ภาษาใหม่ืคือภาษาดัชต์กลับไปด้วย
 • คุณจะได้ศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศเนเธอร์แลนด์
 • คอร์สและวิชาเรียนที่นี่มีเป็นภาษาอังกฤษให้เลือกเยอะ
 • หลายมหาวิทยาลัยและคณะมีชื่อเสียงติดอันดับ
 • ที่ตั้งของประเทศ และการอยู่ในเชงเก้น สะดวกในการไปเที่ยวประเทศอื่นในยามว่างจากการเรียน

เวบไซต์เพื่อการศึกษาต่อในเนเธอร์แลนด์

 • สมัครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS Click!!
 • สมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน Click!!
 • องค์กรช่วยเหลือนักเีรียนต่างชาติ Foreign student service
 • เวบไซต์ศิษย์เก่าเนเธอร์แลนด์ (international)NAA's
 • ข้อมูลสมบูรณ์มากมาย หาได้ที่นี่ค่ะ Click!!
 • ข้อมูลการศึกษาต่อ www.studyabroad.com Click!!
 • อีกหนึ่งเวบข้อมูลการศึกษาต่อ www.studyabroad.ocsc.go.th Click!!
 • มหาวิทยาลัยและคณะแนะนำ (ดัชต์) Click!!
 • Nuffic Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
 • การขอวีซ่ามาเรียนต่อในเนเธอร์แลนด์ Click!!
 • ข้อมูลจากเวบไซต์สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย Click!!
 • วีซ่าระยะสั้น mvv และ residentpermit(verblijfsvergunning) สำหรับนักเรียน Click!!
 • ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในเนเธอร์แลนด์ ห้องพัก งานพิเศษ หาที่ฝึกงาน และอื่นๆ (ดัชต์) Click!!
 • สมาคมนักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์ www.thaistudents.nl
 • ทำประกันสุขภาพเมื่อคุณมาถึงเนเธอร์แลนด์ Click!!
 • ขู้อมูลการทำงานสำหรับนักเรียน Click!!
 • ตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน Click!!
 • Euro 26< card ส่วนลดสำหรับนักเรียน ซึ่งตั๋ว ISIC ให้คุณไม่ได้
 • บัตร International Student Identity Card และข้อมูล Click!!

ทุนการศึกษาสำหรับระดับต่างๆ

สำหรับคนที่อยากขอทุนหรือเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน ลี่จะมาอัพเดทให้ก่อนสิ้นเดือน พ.ยง นะคะ


Top
© 2003-2021 Thai-Dutch.net All Rights Reserved
| Home | Europe Tour by Smiley | RianDutch | Facebook-Double Dutch | Copyright | Privacy statement