ศึกษาต่อในเนเธอร์แลนด์

ข้อดีของการเรียนต่อในเนเธอร์แลนด์

 • คุณได้ใช้ภาษาอังกฤษ (คนเนเธอร์แลนด์สามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับยุโรปตะวันตกชาติอื่นที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่)
 • คุณจะได้ภาษาใหม่ืคือภาษาดัชต์กลับไปด้วย
 • คุณจะได้ศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศเนเธอร์แลนด์
 • คอร์สและวิชาเรียนที่นี่มีเป็นภาษาอังกฤษให้เลือกเยอะ
 • หลายมหาวิทยาลัยและคณะมีชื่อเสียงติดอันดับ
 • ที่ตั้งของประเทศ และการอยู่ในเชงเก้น สะดวกในการไปเที่ยวประเทศอื่นในยามว่างจากการเรียน

เวบไซต์เพื่อการศึกษาต่อในเนเธอร์แลนด์

 • สมัครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS Click!!
 • สมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน Click!!
 • องค์กรช่วยเหลือนักเีรียนต่างชาติ Foreign student service
 • เวบไซต์ศิษย์เก่าเนเธอร์แลนด์ (international)NAA's
 • ข้อมูลสมบูรณ์มากมาย หาได้ที่นี่ค่ะ Click!!
 • ข้อมูลการศึกษาต่อ www.studyabroad.com Click!!
 • อีกหนึ่งเวบข้อมูลการศึกษาต่อ www.studyabroad.ocsc.go.th Click!!
 • มหาวิทยาลัยและคณะแนะนำ (ดัชต์) Click!!
 • Nuffic Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
 • การขอวีซ่ามาเรียนต่อในเนเธอร์แลนด์ Click!!
 • ข้อมูลจากเวบไซต์สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย Click!!
 • วีซ่าระยะสั้น mvv และ residentpermit(verblijfsvergunning) สำหรับนักเรียน Click!!
 • ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในเนเธอร์แลนด์ ห้องพัก งานพิเศษ หาที่ฝึกงาน และอื่นๆ (ดัชต์) Click!!
 • สมาคมนักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์ www.thaistudents.nl
 • ทำประกันสุขภาพเมื่อคุณมาถึงเนเธอร์แลนด์ Click!!
 • ขู้อมูลการทำงานสำหรับนักเรียน Click!!
 • ตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน Click!!
 • Euro 26< card ส่วนลดสำหรับนักเรียน ซึ่งตั๋ว ISIC ให้คุณไม่ได้
 • บัตร International Student Identity Card และข้อมูล Click!!

ทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาระัดับสูงกว่าปริญญาตรี

สำหรับคนที่อยากขอทุนหรือเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน คุณสามารถขอเงินช่วยเหลือ studiefinanciering จาก IBG ได้ โดยมีเงื่อนไขข้ออื่นๆต่อไป ลองมาเช็คกันทีละข้อเลยค่ะ

 • คุณเ้ข้าฮอลแลนด์โดยการขอวีซ่า mvv โดยมีพลเมืองดัตช์เป็นผู้ค้ำประกัน และไม่ได้เดินทางเพื่อจุดประสงค์มาทำงาน
 • คุณได้รับverblijfsvergunning เป็นประเภท II regulier onbepaalde tijd
 • หรือ คุณได้รับ verblijfsvergunning ประเภท I โดยเขียนข้างหลังว่า verblijf bij ...... ซึ่งบุคคลอันมีชื่ออยู่ในบัตรของคุณ มีสัญชาติเนเธอร์แลนด์
 • คุณอายุยังไม่ถึง 30 ปีบริบูรณ์
 • คุณมีใบเทียบปริญญา diplomawaardering อยู่ในระดับ hbo หรือ wo หรือสูงกว่า
 • คุณเลือกที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือในประเทศที่ IBG ยอมรับ ในระบบ fulltime เท่านั้น

เงินและสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้นี้ มีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้คือ

Prestatiebeurs เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียน

จำนวนเงินนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางครอบครัวของคุณเอง รายละเอียดในส่วนย่อยคุณสามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน IBG ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

 • Basisbeurs เงินทั่วไป
 • Aanvullende beurs เงินเพิ่มเติม
 • OV (openbaarvervoer) Kaart บัตรสำหรับเดินทางโดยรถโดยสารฟรีทั่วประเทศ

Lening เงินกู้

เงิน prestatiebeurs นี้ ในชั้นแรกจะถือเป็นเงินกู้ชนิดหนึ่ง หากว่าคุณเรียนจบภายในสิบปี (นับตั้งแต่เริ่มต้นรับเงิน) ทันทีที่คุณรับปริญญา เงินส่วนนี้จะหยุดไป เช่นเดียวกับบัตรโดยสาร OV ที่คุณต้องส่งคืนให้กับทาง IBG เงินที่คุณรับไปทั้งหมด ถือว่าเป็นของขวัญให้ฟรี คุณไม่ต้องเสียคืน ยกเว้นส่วนของเงินกู้ Lening ซึ่งไม่เกี่ยวกับเิงินทุนทางการศึกษา

หากว่าคุณเรียนไม่จบ หรือคุณเลิกเรียนกลางคัน คุณจะต้องจ่ายเงิน prestatiebeurs ทั้งหมดที่ได้รับมากลับคืนไป พร้อมดอกเบี้ย

Informatie Beheer Groep

คุณสามารถติดต่อโดยตรงได้ทีเ่คาเตอร์ทั่วประเทศ ที่ใกล้บ้านคุณ

IB groep Klantenservice
Postbus 50130
9702 GC Groningen
Tel. 050 599 77 55
Email :ส่งตรงทางเวบได้เลยที่ีนี่ Click!!


Top
© 2018 Thai-Dutch.net All Rights Reserved
| Home | Europe Tour by Smiley | RianDutch | Facebook-Double Dutch | Copyright | Privacy statement