เช่ารถขับ และรถบัสทัวร์

เวบสำหรับการเช่ารถ จะเป็นการเลือกรถเช่าได้ถูกที่สุดค่ะ จากการทดลองมาแล้ว เพราะบริษัทเช่ารถ จะไม่ค่อยมีส่วนลดให้ แต่เวบเหล่านี้จะมีราคาที่ถูกเป็นพิเศษ (อันนี้เจ้าหน้าที่ของ Europcar แนะนำลี่มาเองเลยจากการปรึกษา) สองเวบที่เชื่อถือได้ก็คืออันแรก www.rentalcargroup.com และ www.rentalcargroup.com

ในยุโรป บริษัทที่ลี่ชอบมากที่สุดคือ Europcar ค่ะ เพราะไม่เคยมีปัญหางี่เง่า เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือเรา และบริษัทนี้เป็นเครือของ Accor ที่บริหารโรงแรมด้วยนั่นแหละค่ะ

บริษัทรถเช่าที่แนะนำ

 • Sixti  บริษัทรถเช่าราคาถูก มีรถเล็กแบบสมาร์ทให้เช่าด้วย
 • Easy Jet แผนกรถเช่า
 • Europcar บริษัทเช่ารถเครือ Accor
 • Avis
 • Hertz
 • Budget
 • นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทย่อยๆ และบริษัทใหม่ๆ เช่น Triffy, Entreprise, Alamo ด้วยค่ะ

ใบขับขี่สากล International Driving License

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.dlt.go.th/contactdrl/index.htm  โทร. 02 272 5322
ค่าบริการ  505 บาท + อากรแสตมป์ 10 บาท; ฝากผู้อื่นไปทำแทนได้  
สถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

 • สำนักทะเบียนและภาษีรถกรมการขนส่งทางบก
 • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่1,2,3 และ 4 
 • สำนักงานขนส่งจังหวัด
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกแห่ง

โดยหน่วยงานต่างๆดังกล่าว จะรวบรวมคำขอ พร้อมหลักฐานจัดส่งให้ สำนักทะเบียนและภาษีรถดำเนินการแล้วจัดส่งใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอทางไปรษณีย์

อายุใบอนุญาต

 • 1 ปี ไม่มีการต่อออายุหากใบอนุญาตสิ้นอายุลง ต้องยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานเพื่อขอรับใบอนุญาตใหม่ 
 • หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ระบุลงในคำขอฉบับเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มเติม

หลักฐานประกอบคำขอ

 • ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ห้าปี) หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือใบอนุญาตขับรถ จักยานยนต์ (ห้าปี) หรือใบอนุญาตขับรถจักยานยนต์ตลอดชีพ  พร้อมสำเนา
 • พาสปอร์ต  และสำเนา 
 •  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่พร้อมสำเนา
 • รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. ถ่ายไม่เกินหกเดือนจำนวน 2 รูป
 • กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจากสถานทูตหรือหน่วยราชการ หรือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
  แทนสำเนาทะเบียนบ้าน และ VISA ที่ได้รับจะต้องเป็นประเภท NON - IMMIGRANT เท่านั้น

กฏพื้นฐานของการเช่ารถในยุโรปก็คือ

 • คุณต้องมีใบขับขี่สากล รายละเอียดข้างต้น และบางบริษัทจะขอดูใบขับขี่ไทยด้วย (ลี่ก็สงสัยว่าจะดูไปทำไมเนี่ย)
 • รถหลายๆบริษัท คุณสามารถคืนรถต่างเมืองหรือต่างประเทสได้ โดยมีค่า drop off ชาร์จตามระยะทาง
 • เติมน้ำมันคืนให้เต็มถังเช่นเดียวกับขารับรถ หรือตามเงื่อนไข ในบางเส้นทางที่คุณเช็คแล้ว ไม่มีปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้ๆที่รับและคืนรถเลย ก็ให้คำนวณน้ำมันเผื่อไปเลย เพราะเขาจะชาร์จค่าน้ำมันเป็นราคาตายตัวอยู่แล้ว ถ้าไปเติมใส่ทิ้งไว้เยอะเกิน อาจจะไม่คุ้มคุณเอง
 • บางบริษัทคิดราคาตามวัน ไม่จำกัดกิโลเมตร บางบริษัทคิดค่ากิโลเมตรที่เกินต่างหาก ส่วนนี้เรียกว่า unlimited Kilometer หากมีตัวนี้ก็สบาย วิ่งได้สะใจไปเลย หรือบางเงื่อนไขอาจจะมี 200 km/ day ก็ไม่ยาก คำนวณเส้นทางล่วงหน้า ดูระยะทาง km รวมถึงน้ำมันที่จะได้เผื่อค่าใช้จ่ายไว้ ได้ที่เวบ Via michelin
 • รายละเอียดของเงื่อนไขของแต่ละบริษัท และแต่ละราคา ต้องอ่านให้ดี ก่อนจะทำการกดยอมรับและชำระเงินเสมอค่ะ ส่วนของการทำประกันนั้น ลี่แนะนำให้ทำไว้เสมอค่ะ หากคุณรู้สึกว่าราคาแพง ก็สามารถเลือกบริษัทประกันได้ นอกจากจะทำประกันตรงกับบริษัทเช่ารถ หรือเวบเช่ารถแล้ว ลี่เองเลือกทำประกันสูงสุดเสมอค่ะ แนะนำบริษัทประกันรถแยกจากบริษัทเช่ารถค่ะ Rental cover

เส้นทางขับรถในยุโรปที่ไหนสวยๆ บ้าง ลี่นำมาฝากกันดังนี้ค่ะ
Dolomites, Italy
Aosta valley, Italy
Glossglockner, Austria
Romantic road, Germany
Alsace Wine route, France


Top
© 2003-2021 Thai-Dutch.net All Rights Reserved
| Home | Europe Tour by Smiley | RianDutch | Facebook-Double Dutch | Copyright | Privacy statement