เช่ารถขับ และรถบัสทัวร์

 • เวบสำหรับการเช่ารถ จะเป็นการเลือกรถเช่าได้ถูกที่สุดค่ะ จากการทดลองมาแล้ว เพราะบริษัทเช่ารถ จะไม่ค่อยมีส่วนลดให้ แต่เวบเหล่านี้จะมีราคาที่ถูกเป็นพิเศษ (อันนี้เจ้าหน้าที่ของ Europcar แนะนำลี่มาเองเลยจากการปรึกษา) สองเวบที่เชื่อถือได้ก็คืออันแรก www.rentalcargroup.com และ www.rentalcargroup.com

  ในยุโรป บริษัทที่ลี่ชอบมากที่สุดคือ Europcar ค่ะ เพราะไม่เคยมีปัญหางี่เง่า เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือเรา และบริษัทนี้เป็นเครือของ Accor ที่บริหารโรงแรมด้วยนั่นแหละค่ะ

  บริษัทรถเช่าที่แนะนำ

  • Sixti  บริษัทรถเช่าราคาถูก มีรถเล็กแบบสมาร์ทให้เช่าด้วย
  • Easy Jet แผนกรถเช่า
  • Europcar บริษัทเช่ารถเครือ Accor
  • Avis
  • Hertz
  • Budget
  • นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทย่อยๆ และบริษัทใหม่ๆ เช่น Triffy, Entreprise, Alamo ด้วยค่ะ

  ใบขับขี่สากล International Driving License

 • ข้อมูลอ้างอิง : >http://www.dlt.go.th/contactdrl/index.htm  โทร. 02 272 5322
  ค่าบริการ  505 บาท + อากรแสตมป์ 10 บาท; ฝากผู้อื่นไปทำแทนได้  
  สถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

  • สำนักทะเบียนและภาษีรถกรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่1,2,3 และ 4 
  • สำนักงานขนส่งจังหวัด
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกแห่ง

  โดยหน่วยงานต่างๆดังกล่าว จะรวบรวมคำขอ พร้อมหลักฐานจัดส่งให้ สำนักทะเบียนและภาษีรถดำเนินการแล้วจัดส่งใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอทางไปรษณีย์

  อายุใบอนุญาต

  • 1 ปี ไม่มีการต่อออายุหากใบอนุญาตสิ้นอายุลง ต้องยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานเพื่อขอรับใบอนุญาตใหม่ 
  • หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ระบุลงในคำขอฉบับเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มเติม

  หลักฐานประกอบคำขอ

  • ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ห้าปี) หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือใบอนุญาตขับรถ จักยานยนต์ (ห้าปี) หรือใบอนุญาตขับรถจักยานยนต์ตลอดชีพ  พร้อมสำเนา
  • พาสปอร์ต  และสำเนา 
  •  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่พร้อมสำเนา
  • รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. ถ่ายไม่เกินหกเดือนจำนวน 2 รูป
  • กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจากสถานทูตหรือหน่วยราชการ หรือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
   แทนสำเนาทะเบียนบ้าน และ VISA ที่ได้รับจะต้องเป็นประเภท NON - IMMIGRANT เท่านั้น

  กฏพื้นฐานของการเช่ารถในยุโรปก็คือ

  • คุณต้องมีใบขับขี่สากล รายละเอียดข้างต้น และบางบริษัทจะขอดูใบขับขี่ไทยด้วย (ลี่ก็สงสัยว่าจะดูไปทำไมเนี่ย)
  • รถหลายๆบริษัท คุณสามารถคืนรถต่างเมืองหรือต่างประเทสได้ โดยมีค่า drop off ชาร์จตามระยะทาง
  • เติมน้ำมันคืนให้เต็มถังเช่นเดียวกับขารับรถ หรือตามเงื่อนไข ในบางเส้นทางที่คุณเช็คแล้ว ไม่มีปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้ๆที่รับและคืนรถเลย ก็ให้คำนวณน้ำมันเผื่อไปเลย เพราะเขาจะชาร์จค่าน้ำมันเป็นราคาตายตัวอยู่แล้ว ถ้าไปเติมใส่ทิ้งไว้เยอะเกิน อาจจะไม่คุ้มคุณเอง
  • บางบริษัทคิดราคาตามวัน ไม่จำกัดกิโลเมตร บางบริษัทคิดค่ากิโลเมตรที่เกินต่างหาก ส่วนนี้เรียกว่า unlimited Kilometer หากมีตัวนี้ก็สบาย วิ่งได้สะใจไปเลย หรือบางเงื่อนไขอาจจะมี 200 km/ day ก็ไม่ยาก คำนวณเส้นทางล่วงหน้า ดูระยะทาง km รวมถึงน้ำมันที่จะได้เผื่อค่าใช้จ่ายไว้ ได้ที่เวบ Via michelin
  • รายละเอียดของเงื่อนไขของแต่ละบริษัท และแต่ละราคา ต้องอ่านให้ดี ก่อนจะทำการกดยอมรับและชำระเงินเสมอค่ะ ส่วนของการทำประกันนั้น ลี่แนะนำให้ทำไว้เสมอค่ะ หากคุณรู้สึกว่าราคาแพง ก็สามารถเลือกบริษัทประกันได้ นอกจากจะทำประกันตรงกับบริษัทเช่ารถ หรือเวบเช่ารถแล้ว ลี่เองเลือกทำประกันสูงสุดเสมอค่ะ

  เส้นทางขับรถในยุโรปที่ไหนสวยๆ บ้าง ลี่นำมาฝากกันดังนี้ค่ะ


  Top
  © 2018 Thai-Dutch.net All Rights Reserved
  | Home | Europe Tour by Smiley | RianDutch | Facebook-Double Dutch | Copyright | Privacy statement