จดทะเบียนสมรสกับคนดัตช์ ในประเทศไทย

การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย กับชาวต่างชาตินั้น สามารถทำได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอทุกเขต แต่เขตบางรักจะดีที่สุด ตามประสบการณ์ของหลายๆท่านที่บอกต่อกันมา เพราะเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ อีกทั้งชื่อสถานที่ยังมีความหมายดี๊ดี ซะยังงี้

เอกสารสำหรับฝ่ายไทย

ประกอบด้วย

บัตรประชาชน

ทะเบียนบ้าน (ระวังบางที่จะขอใบรับรองความเป็นโสด ถ้าไม่ใช่ท้องที่ที่คุณมีทะเบียนบ้านอยู่นะคะ)

ใบหย่า (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับฝ่ายดัตช์

ดูรายละเอียดได้จากทางเวบของฮอลแลนด์เอง ดังนี้ ประกอบด้วยเอกสารส่วนตัวและเอกสารบางส่วนที่จะต้องแปลดังนี้

พาสปอร์ตดัตช์

ทะเบียนบ้าน GBA : Bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie ขอจาก Gemeente ที่ฮอลแลนด์ไปนะคะ
นำไปเมืองไทยแล้วแจ้งกับสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ว่าเราต้องการ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมรสกับคนไทย Aanvraag voor een "Certificate of capacity to contract marriage" อย่าลืม เตรียมชื่อพยานบุคคล 2 คน พร้อมที่อยู่ ในการระบุในเอกสารฉบับนี้ด้วย ถ้าให้ดีก็เอาคนที่ไปเป็นล่ามได้ด้วยนะคะ สถานฑูตจะออก หนังสือรับรองความสามารถในการสมรส หรือใบรับรองความเป็นโสดของดัตช์นี้ให้

เมื่อได้มาแล้ว เราเอาไปแปลเป็นภาษาไทย แล้วเอาทั้งต้นฉบับและฉบับแปล ไปที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ ค่าบริการต่อเอกสาร 200 บาท 2 วันทำการ ถ้าจะเอาแบบด่วน ก็ได้เพิ่มเงินเป็น 400 แต่ได้ภายใน 2 ชั่วโมง (จะรีบจดทะเบียนอะไรกันขนาดนั้น เดี๋ยวโลกแตกซะก่อน)

ใบหย่า (ถ้ามี) : เอกสารตัวนี้ ต้องเอาไปจากเนเธอร์แลนด์ค่ะ เอาไปแปลเช่นกัน กับข้อแรก

หากจดทะเบียนแล้ว ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ต้องการจะไปแต่งงานในประเทศไทยอีกครั้ง

ก่อนอื่นคุณทั้งคู่ต้องเข้าใจ ว่าการจดทะเบียนนั้น ไม่ว่าประเทศใดๆ ในโลก เมื่อจดทะเบียนไปแล้ว ความเป็นโสดของคุณทั้งคู่จะหายไป ทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนที่ไหนได้อีก ไม่ว่าจะกับใครคนใหม่ หรือคนข้างตัว ดังนั้นการไปแต่งงานในประเทศไทย คุณจึงไม่ต้องจดทะเบียนสมรสซ้ำอีก แต่จะสามารถขอทางการออกเอกสารรับรองสถาพการสมรสได้

เอกสารที่ใช้ คือ ใบทะเบียนสมรส ที่ได้จากเนเธอร์แลนด์ โดยขอเป็นภาษาอังกฤษ uittreksel uit de huweliksakte

นำไปประทับตรารับรอง จากกระทรวงต่างประเทศของฮอลแลนด์ที่ Ministerie van Buitenlandse zaken ที่ Den haag ค่ะ

หลังจากนั้นนำไปให้สถานทูตไทย ในฮอลแลนด์ประทับตรารับรอง

แล้วนำไปแปล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ถ้าให้ราคาถูก ก็นำไปแปลในเมืองไทย หรือแปลเองก็ได้ค่ะ มีแบบฟอร์มให้ ไปเอาได้ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ที่ปากเกร็ดค่ะ

แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ราคาตามข้างบนที่แจ้งไปแล้วนะคะ

เมื่อได้เอกสารเป็นภาษาไทย มาแล้ว ในไปยื่นที่อำเภอหรือเขตที่เราอยู่

ทางการจะออกใบรับรองการเปลี่ยนสถานะครอบครัวมาให้

และตอนนี้เนื่องจากกฏหมายใหม่ของไทย หากใครที่จดทะเบียนสมรสในเนเธอร์แลนด์ และไม่ได้เปลี่ยนนามสกุล และคำนำหน้านาง ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรค่ะ สามารถรักษาเอกสารไทยไว้ในชื่อ สกุลเดิมได้


Top
© 2003-2021 Thai-Dutch.net All Rights Reserved
| Home | Europe Tour by Smiley | RianDutch | Facebook-Double Dutch | Copyright | Privacy statement