การเตรียมตัวก่อนบิน

ไม่ว่าคุณจะเดินทางมาเนเธอร์แลนด์เพื่อการศึกษาต่อ เพื่อท่องเที่ยวทัศนาจร เพื่ออบรมดูงาน เยี่่ยมมญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อมาอยู่อาศัยกับบุคคลอันเป็นที่รัก หรือเพื่อธุรกิจใดๆ การเตรียมตัวให้ดี เริ่มต้นจากการรับวีซ่าจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์เสมอ

รับวีซ่า

เมื่อคุณไปรับวีซ่า คุณสามารถเลือกได้ว่าจะไปรับเองที่สำนักงาน VFS (คุณอาจแจ้งความจำนงมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปรับพาสปอร์ตคืนแทนคุณได้)โดยทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเวบไซต์ หรือ เลือกที่จะให้ทางบริษัทส่งพาสปอร์ตไปให้คุณตามที่อยู่ที่ระบุก็ได้

เมื่อวีซ่ามาอยู่ในมือคุณแล้ว อย่าลืมตรวจให้ดีว่า จำนวนวันสำหรับการพักอาศัยในเขตเชงเก้นของคุณถูกต้อง จากนั้นก็ดูวันที่มีสิทธิเดินทางเข้าสู่เชงเก้นและวันเดินทางออก ให้มั่นใจว่าตั๋วเครื่องบินของคุณไม่มีปัญหา เช่นเดียวกับชื่อสกุลและรายละเอียดอื่นๆ เพราะสติกเกอร์วีซ่า อาจมีข้อผิดพลาดได้ ควรรีบแก้ทันทีที่ได้รับ ดีกว่ามาเจอที่ผิดเอาที่สนามบินเมื่อจะบิน นอกจากนั้น การจัดกระเป๋าก็เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่เพียงน้ำหนักต้องเหมาะสมกับเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินของคุณเท่านั้น กระเป๋าเดินทางของคุณก็ต้องไม่มีสิ่งที่ผิดกฏหมาย หรือห้ามนำเข้าไปในประเทศเนเธอร์แลนด์ สินค้าหลักๆที่ไม่ได้รับอนุญาตก็คือพันธ์ไม้ อาหารสด เนื้อสัตว์ที่ยังไม่แปรรูป รายละเอียดเหล่านี้คุณสามารถเช็คได้ที่ เวบไซต์ของศุลกากรเนเธอร์แลนด์ ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มในส่วนนี้ดูด้านล่างค่ะ

กระเป๋าเดินทาง

การเตรียมแพ็คกระเป๋าเดินทาง คุณต้องรู้ว่าระยะเวลาที่คุณไปนั้น นานเท่าไหร่ มีอะไรที่คุณไม่สามารถจะหาได้ในเนเธอร์แลนด์แต่คุณจำเป็นต้องใช้ การระมัดระวังเนื้อที่ในกระเป๋า จะทำให้คุณหมดปัญหาเรื่องกระเป๋าน้ำหนักเกิน กระเป๋ำชำรุดหรือสูญหาย กระเป๋าโดนเปิดระหว่างการขนส่ง

น้ำหนักกระเป๋าที่อนุญาตสำหรับการเดินทางโดนชั้นประหยัด economy จะอยู่ที่ 20 - 30 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋ว ตามสายการบินที่คุณเลือกใช้บริการ สำหรับนักเรียนและผู้ที่ต้องพำนักอยู่เป็นเวลานาน ที่ต้องการน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม ติดต่อโดยตรงกับสายการบินก่อนเดินทางเพื่อป้องกันความผิดหวังจากน้ำหนักที่ต้องทิ้งไปนะคะ

สำหรับกระเป๋าถือนั้น มิใช่ว่าคุณจะนำสิ่งของน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้ ตามกฏหลักๆ คุณไม่สามารถนำกระเป๋าถือน้ำหนักเกิน 7-12 กิโลกรัมขึ้นไปไว้บนที่เก็บของเหนือศรีษะในเคบินผู้โดยสารได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการเสียเงินเพิ่ม หรือการโยนของทิ้งที่สนามบินโดยไม่จำเป็น คุณควรเช็คให้ดีก่อนกับหน่วยงานที่จัดการเรื่องการท่องเที่ยวของคุณ เช่นบริษัททัวร์ หน่วยงานที่ให้การอบรม มหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาต่อ หรือแม้กระทั่งญาติมิตรคุณ ใครจะอยากแบกกระเป๋าหนักๆ ไปโดยไม่จำเป็นใช่ไหมคะ

นอกจากน้ำหนักกระเป๋าแล้ว ขนาดของกระเป๋าถือขึ้นเครื่องก็สำคัญ เพราะมันจะต้องถูกเก็บไว้ในที่เก็บของเหนือศรีษะ ถ้ากระเป๋าของคุณใหญ่เกินขนาด (ซึ่งรายละเอียดคุณหาอ่านได้จากตั๋วโดยสารเครื่องบินของคุณเอง) กระเป๋าใบนั้นก็อาจจะถูกนับเป็นกระเป๋าโหลดใต้เครื่องไป และอย่าเผลอลืมนำเงิน หรือสิ่งของมีค่าใส่กระเป๋าโหลด หรือแม้แต่นำขึ้นเครื่องโดยวางไว้ห่างจากตัวนะคะ เพราะหายกันมานักต่อนักแล้วจริงๆค่ะ

Terminal

ของสนามบินที่คุณต้องไปเช็คอิน สายการบินระหว่างประเทศ จะบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ หากว่าคุณเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ ให้ติดต่อสายการบิน หรือเอเย่นต์ที่ออกตั๋ว หากคุณสามารถยื่นตั๋วระหว่างประเทศ และขอ Check-tru ที่เคาน์เตอร์เช็คอินต้นทาง ได้เลย โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาและแรงงานเช็คอินกระเป๋าเข้าๆออกๆ

กระเป๋าที่โหลดขึ้นเครื่องของคุณ จะไปพบกับคุณอีกครั้่งที่สนามบินปลายทางในประเทศเนเธอร์แลนด์เลย เมื่อเช็คอิน เจ้าหน้าที่จะถามว่าคุณอยากจะเลือกนั่งที่นั่งตรงไหน คุณสามารถบอกได้ตามความชอบค่ะ ใครที่อยากชมวิวก็เลือกที่นั่งริมหน้าต่าง window หรือถ้าคุณกลัวจะต้องไปเข้าห้องน้ำบ่อยก็เลือกริมทางเดิน aisle (ไอเอิล)ไว้ก็จะสะดวก เครื่องบินระยะไกล ส่วนมากเป็นโบอิ้ง 747 หรือ Airbus ขนาดใหญ่ มักมีที่นั่งระบบ 3-4-3 หรือ 3-5-3 ค่ะ

ขึ้นเครื่องบินไกลๆ (ครั้งแรก)

มีเวบแนะนำมาฝากด้วยค่ะ สำหรับหลายเรื่องน่ารู้ กับการขึ้นเครื่องบิน อ่านได้ที่นี่ เลยค่ะ

ไม่ใช่เรื่องแปลก ทุกคนก็ย่อมจะต้องมีครั้งแรกสำหรับการขึ้นเครื่องบิน เราจะแนะนำคุณว่าอะไรสามารถจะเกิดขึ้นได้บนเครื่อง โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องนั่งนานถึง 11 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ในเส้นทางบินมายังประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อนที่คุณจะเดินเข้าประตูผู้โดยสารขาออก คุณต้องเสียเงิน 500 บาทเป็นค่าภาษีสนามบินก่อน ตั๋วนี้คุณสามารถซื้อได้ที่ตู้ขาย (ไม่ใช่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะคะ)

เมื่อเดินผ่านเข้ามาแล้ว คุณต้องดูให้ดีว่าเมื่อคุณไปเช็คอินขึ้นเครื่องมานั้น คุณจะได้ใบที่เรียกว่า Boarding pass ในใบนี้จะบอกว่าคุณต้องไปที่ทางออกหมายเลขอะไร ก็ดูป้ายซึ่งเขามีเขียนไว้อย่างชัดเจน ว่า A B C D E ไปทางไหน ตามเลขไป จนถึงหน้าห้องทางออก หลังกจากรู้ที่แล้ว ทีนี้คุณจะไปเดินช้อปปิ้งร้าน duty free ตรงไหนก็ตามสบาย ระมัดระวังเวลาเผื่อเดินกลับมาขึ้นเครื่องให้ทันนะคะ อย่าให้เขาต้องเรียกให้อับอายขายหน้าคนอื่น

ระหว่างการเดินทาง บางหลายสายการบิน คุณอาจต้องแวะจอดที่ประเทศที่อยู่ระหว่างทาง ให้ออกมายืดเส้นยืดสาย ไม่ควรจะเดินออกไปไหนไกล และเช็คเวลา พร้อมทั้งสถานที่ที่ต้องเตรียมขึ้นเครื่องบินต่อไว้ด้วย หากว่าคุณต้องเปลี่ยนเครื่อง ควรจะเตรียมตั๋วไว้ให้เรียบร้อย และมองหาเจ้าหน้าที่เพื่อถามคำถาม กรณีนี้อย่าพยายามหาด้วยตัวเอง โดยเฉพาะถ้าเวลาต่อเครื่องของคุณกระชั้นชิดมาก เพราะการตกเครื่อง ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากว่าคุณต้องเปลี่ยนเครื่อง การเช็คอิน tru ตั้งแต่สนามบินเริ่มแรก คุณจะไม่มีปัญหาให้กังวลกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แต่อย่างใด

บนเครื่อง จะมีอาหารเสิร์ฟ อะไรก็ตามที่แอร์โฮสเตสและสจ๊วตนำมาเสิร์ฟให้รับประทาน คุณไม่ต้องเสียเงินอีก (ถ้าไม่ใช่สายการบินโลว์คอส) ถ้าคุณอยากได้อะไรเพิ่ม ติดต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเขาเดินผ่านไปมา หรือกดปุ่มเรียกพนักงานมาได้ค่ะ สินค้าที่ซื้อบนเครื่องส่วนมากเป็นราคา duty free ปลอดภาษีและคุณสามารถจ่ายเงินกับบัตรเครดิตได้ด้วยค่ะ

บนเครื่องบิน ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาณความถี่ที่อาจรบกวนการสื่อสารของนักบินและหอบังคับการ ถ้าเลี่ยงได้ก็ฟังเพลง และดูภาพยนตร์บนเครื่องโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ของตัวเองกันเถอะ่ค่ะ สำหรับการถ่ายรูปนั้นไม่ได้มีข้อห้าม แต่ไม่ควรจะใช้แฟลชถ่ายรุปในขณะที่เป็นเวลาพักผ่อนนอนหลับของผู้โดยสารท่านอื่น เ่ช่นเดียวกับการเปิดหน้าต่างในช่วงเวลานอน หรือเปิดไฟอ่านหนังสือส่องไปโดนหน้าผู้โดยสารข้างๆ

ช่วงที่เครื่องขึ้นลงจะเป็นช่วงที่ทำให้คุณอาจปวดหูได้ การเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นวิธีการป้องกันที่ดีอีกอย่างหนึ่ง หรือมิฉะนั้นคุณใช้วิธีค่อยๆ เป่าลมออกหูเบาๆ ระหว่างที่เครื่องขึ้นและลง ถ้าคุณนั่งริมหน้าต่าง จะต้องเปิดหน้าต่างเครื่องบินให้สุด เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นอย่างมาก ระหว่างที่เครื่องขึ้นและลงหรือกำลังบินผ่านภาวะที่บรรยากาศแปรปรวนคุณควรนั่งอยู่กับที่ และรัดเข็มขัดให้เรียบร้อย รวมทั้งเก็บถาดและอาหารออกไป เผื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

หากว่าคุณรู้ตัวว่าเป็นคนเมารถรา อย่าลืมพกยาแก้เมาไปด้วยนะคะ การเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แอร์โฮสเตสและสจ๊วตควรจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวคุณเองและผู้โดยสารท่านอื่นๆ ขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ

การนำโทรศัพท์มือถือมาใช้ในยุโรป และเนเธอร์แลนด์

ถ้าคุณจำเป็นต้องมีโทรศัพท์ใช้ติดตัวในยุโรป อย่าเปิด roaming แล้วเอาโทรศัพท์มือถือจากเมืองไทยของคุณมาเลยค่ะ แพงมากๆ ทั้งรับและโทรออก ถ้าจำเป็นต้องใช้เน็ทตลอดเวลา ให้ลองดูทางเลือกจากการซื้อแพคเกจของบริษัทโทรศัพท์เพื่อการใช้งานในยุโรปเช่น Sim2fly, Instasime, Simwise ซึ่งแต่ละบริษัทจะขายซิม ซึ่งใช้ได้เลยสะดวกง่ายดายสำหรับยุโรป ส่วนนี้ลี่จะนำข้อมูลมาให้เพิ่มอีกนะคะ ขอไปทดลองใช้แต่ละรุ่นดูก่อน ถ้าหากว่าโทรศัพท์ของคุณ Simlock free ให้เอาเฉพาะตัวเครื่องมาแล้วมาซื้อซิมที่นี่ใส่ มีหลายบริษัทที่ขายเฉพาะซิม เช่น Lebara, Lycamobile Orange, T-mobile, Vodafone, หรือแม้แต่ AH ซึ่งขายในป๋องซุปขนาดใหญ่ ราคา 20 ยูโร ในบางบริษัทเมื่อคุณซื้อซิมมาแล้ว จะมีเงิน prepaid รวมอยู่ให้คุณได้ใช้ เมื่อจะต้องเติมเงินก็หาซื้อบัตรเติมเงินได้ตามร้านขายของตามสถานีรถไฟทั่วไป หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะ

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานของสายการบินที่คุณบินมาเนเธอร์แลนด์

Eva Air : เวบไซต์, Tel : 020 -575-9162 Res : 020-5759166 Airport : 020-4466279 Fax : 020-5759174

KLM : เวบไซต์ , Tel : 020-4747747 หรือ 0900-boekklm

สายการบินอื่นๆ เราจะอัพเดทให้เพิ่มเติมค่ะ คุณสามารถเลือกบินลงที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเยอรมันนี และเบลเยี่ยม แล้วเดินทางต่อเข้ามาด้วยรถไฟได้เช่นกันค่ะ

ทำอย่างไรเมื่อกระเป๋าหาย ชำรุด ระหว่างการขนส่ง

เมื่อคุณรอกระเป๋าแล้วแต่ไม่เห็นวี่แวว หรือได้กระเป๋ามาแล้วพบว่ามีรอยชำรุด มีการเปิด ให้รีบติดต่อ Lost and found หรือพนักงานสายการบินที่คุณบิน ที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว ในกรณีกระเป๋าหาย คุณจะได้รับคำแนะนำให้ไปที่เคาน์เตอร์สายการบินนั้นๆ เผื่อกรอกข้อมูลสถานที่ที่ติดต่อได้ในเนเธอร์แลนด์ และเบอร์โทร การค้นหากระเป๋าอาจใช้เวลา 1- 3 วัน เมื่อกระเป๋าของคุณถูกส่งมา ทางสายการบินจะนำไปส่งให้คุณถึงที่พัก หากกระเป๋าชำรุด คุณสามารถร้องเรียนและเรียกค่าเสียหายได้ ในกรณีที่สายการบินรับรองเท่านั้น การชำรุดโดยเหตุสุดวิสัย เช่นกระเป๋าของคุณเป็นแบบผ้า และถูกอัดกระแทกจนเสียรุปทรงไป ส่วนใหญ่ทางสายการบินไม่รับผิดชอบ ส่วนกระเป๋ามีร่องรอยถูกเปิด นอกจากแจ้งสายการบินแล้ว(เผื่อว่ามีทรัพย์สินหายไป) ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสนามบินด้วย เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดถูกซุกซ่อนในกระเป๋า

การตรวจพาสปอร์ต immigration และ custom

ขาออกจากสนามบินก่อนจะไปรับกระเป๋า คุณจะต้องผ่านการตรวจพาสปอร์ตและเอกสารเดินทาง คุณควรมีตั๋วเครื่องบินพร้อมพาสปอร์ตอยู่ในมือให้เรียบร้อย ไม่ต้องเสียเวลาเปิดกระเป๋าเข้าออกหาเอกสารอีก ช่วงเวลานี้ใช้เวลานานสักหน่อย ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในชั่วโมงเดียวกัน สำหรับคนที่มาอยู่ประจำ อาจจะต้องผ่านไปรายงานตัวกับทาง immigration ด้วย แล้วแต่กรณีไป

หากไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม คุณถูกเชิญให้ออกจากแถวหน้าเคาน์เตอร์ตรวจพาสปอร์ต และเข้าห้องสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว และคุณตื่นเต้น ตระหนก ตกใจ ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษตอบไปได้ หรือฟังภาษาอังกฤษของคนดัตช์ไม่เข้าใจ คุณพกเบอร์โทรศัพท์ของลี่ ใส่กระเป๋าไว้ได้ค่ะ หากเจ้าหน้าที่ต้องการ ลี่ยินดีให้เขาโทรมาถามให้ลี่เป็นล่ามให้คุณได้ ไม่ต้องกลัวนะคะ ในกรณีที่ทางตม. โทรมา เขาจะไม่ชาร์จค่าโทรศัพท์กับคุณ และลี่จะแจ้งบอกเขาไปเอง ว่าลี่เป็นใคร และสามารถช่วยแปลให้คุณได้ เพื่อไม่ให้คุณตอบคำถามไปอย่างผิดๆ ถูกๆ เป็นอันตรายต่อตัวเองค่ะ

เมื่อการตรวจเอกสารเรียบร้อย คุณสามารถรับกระเป๋าเดินทางได้จากช่องที่กำหนด (คุณดูได้จากจอที่จะบอกว่า ไฟลท์ใด รับกระเป๋าที่ช่องเลื่อนหมายเลขใด) หากคุณเดินทางกันมาเป็นกลุ่มหลายคน ควรที่จะทำตำหนิไว้ที่กระเป๋าตั้งแต่แรก เช่นผูกโบว์สีเดียวกัน เผื่อให้แต่ละคนช่วยกันหยิบกระเป๋าออก โดยไม่ต้องใช้เวลารอนาน

จากที่รับกระเป๋าคุณจะผ่านด่านศุลกากรเป็นประตูสุดท้าย คุณที่มั่นใจว่าตนเองไม่มีสิ่งของใดผิดกฏหมายศุลกากร สามารถเลือกเดินเข้าช่องสีเขียวได้เลย แต่หากคุณไม่แน่ใจให้เดินเข้าช่องสีแดงไปก่อนเพื่อรับการตรวจ สำหรับท่านที่เดินเข้าช่องสีเขียว เจ้าหน้าที่จะถือว่าคุณไม่มีอะไรจะต้องแจกแจง หากว่าเขาสุ่มตรวจแและพบว่าคุณมีสิ่งของห้ามนำเข้า คุณก็จะต้องเสียค่าปรับ และมีคดีติดตัวไปด้วย (มิใช่แค่โยนทิ้งแล้วก็จะหายกัน) นอกจากนั้นสิ่งของนั้นก็จะถูกยึดไว้ด้วย ถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้อ่านข้อมูลจากเวบไซต์ศุลกากรที่แจ้งไว้

สำหรับคนที่เป็นห่วงว่าคุณจะนำอะไรเข้ามาได้บ้าง ขอตอบเฉพาะส่วนหลักๆ ดังนี้นะคะ เครื่องแกง อาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์บก (อาหารทะเล และปลาได้) สามารถนำเข้ามาได้ค่ะ อาหารที่ปรุงเอง จากเนื้อสัตว์นั้นผิดกฏแน่นอน สำหรับผลไม้บางชนิด ตอนนี้ขอให้รายละเอียดจากเวบของ Douane นะคะ โดยสามารถติดต่อโดยตรงเพื่อให้ได้คำตอบรวดเร็วได้ที่ Facebook ของ Douane ด้วยค่ะ

สำหรับข้อมูลภาษาไทย ลี่อัพเดทให้ที่เวบส้มด้วย เลือกจากเมนูทางซ้าย หรือ ใช้ลิงค์นี้ค่ะ การนำเข้าสิ่งของจากประเทศไทย VDO จาก Douane, Schiphol ค่ะ อยากรู้ว่าเขามีการตรวจอะไร อย่างไรกันบ้าง ไปชมค่ะ (VDO เป็นภาษาดัตช์นะคะ)


Top
© 2003-2021 Thai-Dutch.net All Rights Reserved
| Home | Europe Tour by Smiley | RianDutch | Facebook-Double Dutch | Copyright | Privacy statement