การทำประกันสุขภาพ 

คือ zorgverzekering หรือที่เราเรียกกันในประเทศไทยว่าประกันสังคมนั่นเอง ทุกคนที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างถุกต้องตามกฏหมายจะต้องมีประกันสุขภาพสำหรับตัวเอง และบุตร (ถ้ามี) สำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ และบริษัทประกันไม่ยอมรับทำประกันให้คุณ เพราะคุณยังไม่มีบัตร ให้นำพาสปอร์ตไป และทู่ซี้บังคับให้เขายอมออกประกันมาให้คุณให้ได้ โดยอ้างกฏหมายนี้ค่ะ uitspraak CRvB 03/4625 ถ้าคุณไม่มีประกัน คุณเองจะเป็นผู้ที่กระทำผิดกฏหมายค่ะ

ความเป็นมาเดิม : ก่อนหน้าปี 2006 ระบบประกันสุขภาพเดิมของเนเธอร์แลนด์แบ่งเป็น 2 แบบคือ ziekenfonds ซึ่งค่าประกัน premie ต่อเดือนจะมีราคาถูกกว่า  particulier 

Premie : ตั้งแต่ปี 2009 ระบบการประกันสังคมในเนเธอร์แลนด์เปลี่ยนไป ทุกคนจะถูกบังคับด้วย basis pakket คือประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน ที่มีราคาอยู่ที่ประมาณ 90-180 ยูโร ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่คุณเลือกใช้ และแพคเกจที่คุณเลือก

หาข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ Zorgverzekering เปรียบเทียบบริษัทประกัน ที่นี่ค่ะ

www.zorgverzekering.net

www.independer.nl

www.zorgverzekering.org

Aanvullend pakket : แต่ละบริษัทอาจจะมีแพ็คเกจเสิรม เช่นบริการทันตกรรม หรือศัลยกรรมอื่นใด เพิ่มเข้าไปในประกันสุขภาพ โดยผู้ใช้บริการ เสียเงินค่าประกัน premie ต่อเดือนเพิ่มขึ้น

Eigen Risico : ปัจจุบันรัฐบาลบังคับให้ทุกคนสำรองจ่ายด้วยตัวเอง เรียกว่า eigen risico ในราคาขั้นต่ำ 385 ยูโร เงินจำนวนนี้คือ เงินที่คุณต้องจ่ายเองไปก่อนเมื่อไปใช้บริการทางสุขภาพในปีนั้น โดยค่า eigen risico นี้มีราคาตั้งแต่ 385 - 885 ยูโร ข้อดีของการเลือก eigen risico สูง ก็จะลดเบี้ยประกันต่อเดือนลงไป เหมาะสำหรับผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี แต่หากคุณเจ็บป่วยขึ้นมา ก็จะต้องควักเงินเอง ตามค่า eigen risico ที่เลือกเอาไว้

Zorgtoeslag เงินช่วยประกันสุขภาพจากรัฐ: สำหรับบุคคลที่มีรายได้น้อย เช่นทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย หรือทำงานพาร์ทไทม์ หรือบุคคลที่อยู่ในข่ายได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ คุณสามารถจะยื่นคำร้องได้ ผ่านทางสำนักงานภาษีอากร Belastingdienst เพื่อกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอ zorgtoeslag โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • สำหรับบุคคลที่อยู่อาศัยคนเดียว หรืออยู่กับเพื่อนร่วมบ้าน ที่ไม่ได้มีสถานภาพเป็นคู่ภาษี fiscale partner และมีรายได้ก่อนหักภาษีต่อปีไม่เกิน € 31.138 และมี vermogen อันได้แก่ทรัพย์สิน และเงินเก็บไม่เกิน € 118.479
  • สำหรับครอบครัว หรือหลังคาเรือนซึ่งมีผู้อาศัยอยู่มากกว่าหนึ่ง รายได้ก่อนหักภาษีรวมของครอบครัวจะต้องไม่เกิน € 39.979 และมี vermogen อันได้แก่ทรัพย์สิน และเงินเก็บรวมกันไม่เกิน € 149.819
  • ดูจำนวนเงินเปีะๆ ได้ที่นี่ค่ะ เพื่อสะดวกในการคำนวณค่าใช้จ่ายพื้นฐานของคุณเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.toeslagen.nl กรุณาเช็คข่าวสารอัพเดทในเรื่องของตัวเลขที่เวบไซต์อย่างเป็นทางการของสรรพากรนะคะ

การไปรับยา หรือซื้อยาที่ Apotheek : เมื่อคุณทำประกันแล้ว การไปรับยาตามใบสั่งแพทย์แต่ละครั้งที่ร้านขายยา คุณเพียงแต่นำใบสั่งยา และบัตรประกันสุขภาพประจำตัวไป คุณก็อาจจะได้ยามา โดยไม่ต้องชำระเงิน ตามเงื่อนไขของ eigen risico นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อจะเลือกประกันสุขภาพยี่ห้อใดก็ตาม อ่าน Polis ให้ละเอียดค่ะ


Top
© 2003-2021 Thai-Dutch.net All Rights Reserved
| Home | Europe Tour by Smiley | RianDutch | Facebook-Double Dutch | Copyright | Privacy statement