การประเมินหลักฐานทางการศึกษาจากประเทศอื่น

ระบบการศึกษาในเนเธอร์แลนด์นั้นไม่เหมือนกับทางเมืองไทย (รายละเอียดดูเรื่องระบบการศึกษาด้านล่างของหน้านี้) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเมืองไทยไม่ได้มีชื่อเสียงในเรื่องการศึกษาระดับนานาชาติ หากว่าคุณต้องการจะศึกษาต่อ หรือทำงานในเนเธอร์แลนด์ และทางเจ้านาย หรือบริษัทจัดหางาน หรือ มหาวิทยาลัยต้องการดูใบเทียบโอนระดับการศึกษาเก่า Diplomawaardering นี้ คุณสามารถจะดำเนินการดังนี้ได้ค่ะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ Informatiecentrum Diploma Waardering (IDW)

ที่อยู่ติดต่อ : Postbus 7338
2701 AH ZOETERMEER
tel. (079) 3217 930
fax. (079) 3217 929
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.30
E-mail: info@idw.nl
internet: www.idw.nl : www.nuffic.nl : www.Colo.nl

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ : http://www.idw.nl/pdf/IDW_NL.pdf

ค่าบริการในการประเมินค่าปริญญาบัตร :

บริการนี้ฟรีผ่านองค์กรแรงงานของรัฐ เมื่อคุณถือ kennisgeving inburgeringsplichtยกเว้นเมื่อคุณต้องการเข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาเอกชน หรือเมื่อคุณมีงานทำแล้วในเนเธอร์แลนด์ แต่ยังไม่มีเอกสารรับรองการศึกษาตัวนี้ ต้องย้อนกลับมาทำใหม่ ค่าบริการ € 148.83 ณ วันที่อัพเดท 26 august 2021

เพื่อไม่ให้้ต้องเสียค่าบริการโดยใช่เหตุ คุณสามารถเร่งไปยังหน่วยงานที่จะออกจดหมายกำหนดว่าเราต้องทำการ inburgeren ได้ทันทีที่มาถึงเนเธอร์แลนด์ หน่วยงาน IND นี้จะบริการเป็นตัวกลางติดต่อให้เราทำ Diplomawaardering โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับนักเรียนติดต่อได้โดยตรงกับมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการเข้าเรียนต่อค่ะ

เอกสารที่คุณต้องเตรียมและระยะเวลาดำเนินการ :

 • ใบคำร้อง กรอกและเซ็นชื่อ
 • ใบปริญญาบัตร : แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือขอฉบับอังกฤษจากสถานศึกษาแล้วนำไปให้สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทยรับรองเอกสาร
 • ทรานสคริปต์ : ถ้าเป็นฉบับภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาโดยตรงก็ใช้ได้เลย หรือเอาไปแปลอังกฤษ ทำเช่นเดียวกับใบปริญญาบัตร
 • ใบระเบียนสะสม สมุดพก ของระดับการศึกษาขั้นต้น และมัธยม แปลและรับรองด้วย(ถ้ามี)
 • สำเนาพาสปอร์ต หรือบัตรประชาชนเนเธอร์แลนด์ identiteitsbewijs หลังจากส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว ใช้เวลา 1 เดือนในการตัดสินและออกใบประิเมินให้คุณค่ะ

  หากว่าคุณนำเอกสารต้นฉบับที่เป็นภาษาไทยมาด้วยยังประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณสามารถใช้บริการสำนักงานแปลที่ได้รับการยอมรับแทน การรับรองเอกสารจากสถานทูตได้ (ค่าบริการแปลจะมีราคาสูงกว่าแปลจากเมืองไทย และใช้เวลารอนานกว่า)

ตัวอย่างเอกสาร Diploma waardering ของลี่เอง คิดว่าของเพื่อนๆ คงหน้าตาไม่ต่างกันค่ะ (แต่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยจำเป็นต้องใช้เลยค่ะ ลี่ทำกิจการนำเที่ยวของตัวเองค่ะ)

Click ดูรูปใหญ๋

ระบบการศึกษาในเนเธอร์แลนด์ เมื่อเทียบกับประเทศไทย

ใครก็ตามที่ต้องการเทียบระดับวุฒิการศึกษาของตนเองเป็นดัชต์นั้น น่าที่จะได้ศึกษาระบบการศึกษาของที่นี่ไว้บ้าง อย่างน้อยคร่าวๆ เพื่อให้คุณไม่ถูกกดระดับการศึกษาของตนจนเกินไป หน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษาอยู่ภายใต้การควบคุมของ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap เด็กๆทุกคนในเนเธอร์แลนด์จะต้องเข้าโรงเรียนตั้งแต่อายุ 5 -16 ปี การไม่ไปโรงเรียนเป็นเรื่องผิดกฏหมาย

การศึกษาในเนเธอร์แลนด์แบ่งออกเป็น

 • การศึกษาชั้นต้น Basisonderwijs หรือ primair onderwijs (PO)

โรงเรียนชั้นต้น basisschool คือการร่วมโรงเรียน(ถ้าเทียบกับเมืองไทยก็คือ) อนุบาล kleuterschool (ชั้นปี 1 และ 2 เริ่มรับนักเรียนอายุ 4 ขวบขึ้นไป) และ โรงเรียนประถม lagere school (ชั้นปี 3 ถึง 8)

 • การศึกษาชั้นต่อเนื่อง Voortgezet onderwijs หลังจากชั้นปีที่ 8 นักเรียนสามารถจะเลือกเรียนต่อได้ในสาขา
  • praktijkonderwijs วิชาชีพเฉพาะทาง
  • vmbo คือการรวมกันของ voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), lager beroeps onderwijs (lbo), middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo) คล้ายๆกับพวกที่เรียนอาชีวะ หรือเทคนิค เทคโน
  • havo (5 ปี) เทียบได้กับพวกมัธยมปลาย วิชาทั่วไป ถ้าเทียบก็คือพวกศิลป์-คำนวณ หรือไทย-สังคม เัีัีรียนต่อขึ้นไปได้หลัง 3 ปีเ็ป็น จาก mavo เป็น mbo หรือ hbo
  • vwo (6 ปี) (atheneum, gymnasium) การศึกษาชั้นมัธยมปลายเรียนสายวิทย์ หรือศิลป์ภาษา ต่อขึ้นไปได้เป็น wo

   ** Gymnasium ไม่ใช่โรงยิม และเป็นชนิดของโรงเรียนในระบบ vwo มีเรียนกรีกและละตินเพิ่มด้วย

 • การศึกษาชั้นกลาง Middelbaaronderwijs

mbo เทียบได้เท่ากับระดับ ปวส. วิชาการที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเพื่อออกมาประกอบอาชีพโดยตรง เน้นการปฏิบัติและฝึกงานมากกว่าทฤษฏี

 • การศึกษาชั้นวิทยาลัย-มหาิวิทยาลัย Hoger onderwijs
  • hbo คือระดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เมืองไทยศึกษาปกติสี่ปี เทียบได้กับป.ตรี บธบ. ศบ.
  • universiteit (wo) คือระดับมหาวิทยาลัยในสาขาที่ใช้เวลาเกินสี่ปี เช่น สภาปัตย์ แพทย์ เภสัช วิศวะ

สิ่งที่แปลกไปในระบบการศึกษาของเนเธอร์แลนด์ก็คือ ณ ปัจจุบันนี้ ระบบการศึกษาชั้นสูงได้ปรับให้เหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วไปคือมี Beachelor และ Master ในระดับการศึกษาชั้นสูง ปริญญาโท และ Doctor ในระดับปริญญาเอกค่ะ


Top
© 2003-2021 Thai-Dutch.net All Rights Reserved
| Home | Europe Tour by Smiley | RianDutch | Facebook-Double Dutch | Copyright | Privacy statement