ตัวอย่างเพื่อฝึกฝนตัวเองก่อนการสอบค่ะ

อันดับแรกคือข้อสอบคำถามร้อยข้อ หากมาเรียนเองที่นี่ คุณก็ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือค่ะ คำถามคำตอบ 100 ข้อ

ส่วนที่เป็นภาษา มีจากหลายเวบ ลองดูที่ลิงค์ที่เวบของเรานะคะ

ข้อมุลจากเวบ http://nederlandsleren.web-log.nl โดยคุณ Jennikke เธอเป็นอาจารย์สอนภาษาดัตช์หลักสูตร NT2 ด้วยค่ะ สนใจติดตามอ่านเวบของเธอได้เพิ่มเติมค่ะ

เรามาดูกันที่ คำตรงกันข้ามก่อนนะคะ

หลักการง่ายๆในการเดา (หากว่าคุณนึกอะไรไม่ออกแล้วจริงๆ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ให้เติม on เข้าไปข้างหน้าคำค่ะ อันนี้จะใช้ได้ในสำหรับบางคำ ส่วนมากจะเป็นคำที่มีสองพยางค์ขึ้นไป สำหรับคำที่ใช้บุพบท voorzetsel มาขึ้นต้นเช่น voor - achter เป็นเทคนิคแก้ขัดในห้องสอบนะคะ เรามาดูจากง่ายกันก่อน แนะนำที่ Voorzetsel หรือคำบุพบทก่อนค่ะ

 • aan อาน เปิดอยู่ ติดอยู่ - uit เอิ๊วย์ท์ ปิดไป หมดสภาพ
 • achter อั๊คเต้อร์ ด้านหลัง – voor ฟอร์ ด้านหน้า
 • binnen บินเนิ่น ข้างใน – buiten เบิ้วย์เติ้น ข้างนอก
 • boven โบ๊เฟิ่น ข้างบน – beneden เบ่อะเนเดิ้น ข้างใต้
 • boven โบ๊เฟิ่น บน - onder อ๊นเด้อร์ ใต้
 • dichtbij ดิ๊คท์เบิย ใกล้ – veraf แฟร์อัฟ ไกล
 • in อิน ใน – uit เอิ๊วย์ ออกข้างนอก
 • op อ๊พ ขึ้นมา เพิ่ม – af อั๊ฟ หมดไป พ้นไป
 • op อ๊พ ขึ้นมาข้างบน – onder อ๊นเด้อร์ ใต้
 • voor ฟอร์ ก่อน - na นา หลัง

คำคุณศัพท์
เพื่อไม่ให้สับสน คู่ไหนมีแล้วจะไม่สลับที่กันอีก และจะเริ่มจากคำพวกที่คำตรงกันข้ามเป็น on- ใส่เข้ามา ก่อนนะคะ เดี๋ยวคำแปลและคำอ่านจะตามมา ขอเวลาให้ลี่ไปพักผ่อนนอกเวลาทำงานก่อนค่ะ เดี๋ยวเจอกัน

 • aangenaam – onaangenaam
 • aardig – onaardig
 • bekend – onbekend
 • beleefd – onbeleefd
 • bewust – onbewust
 • diep – ondiep
 • echt – onecht
 • eerlijk – oneerlijk
 • even – oneven
 • gebruikt - ongebruikt
 • geduldig – ongeduldig
 • gelijk – ongelijk
 • geschikt – ongeschikt
 • gewoon – ongewoon
 • gezond – ongezond
 • handig – onhandig
 • juist – onjuist
 • mogelijk – onmogelijk
 • nodig – onnodig
 • schuldig – onschuldig
 • smakelijk – onsmakelijk
 • verstandig – onverstandig
 • voorzichtig – onvoorzichtig
 • waarschijnlijk – onwaarschijnlijk
 • vriendelijk – onvriendelijk
 • zichtbaar – onzichtbaar
 • zeker – onzeker
 • wijs – onwijs
 • ต่อกันเลยค่ะ
 • aanwezig – afwezig
 • actief – passief
 • altijd – nooit
 • andere – dezelfde
 • arm – rijk
 • bang – dapper
 • beter – slechter
 • bijna – helemaal
 • bijzonder – gewoon
 • binnen – buiten
 • blij – bedroefd
 • blij – bedroefd
 • bol – hol
 • bot – scherp
 • boven – beneden
 • breed – smal
 • daarna – daarvoor
 • dag – nacht
 • dapper – laf
 • dicht – open
 • dichtbij – veraf
 • dik – dun
 • dit – dat
 • donker – licht
 • droog – nat
 • druk – stil
 • duur – goedkoop
 • eenvoudig – ingewikkeld
 • eerste – laatste
 • ergens – nergens
 • expres – per ongeluk
 • fijn – grof
 • gekreukeld – gestreken
 • gierig – gul
 • glad – stroef
 • glanzend – dof
 • goed – fout
 • goed – slecht
 • goedkoop – duur
 • groot – klein
 • haat – liefde
 • half – heel
 • hard – zacht
 • heel – stuk
 • heen - terug
 • heet – koud
 • helder – troebel
 • hier – daar
 • hierna – hiervoor
 • hoog – laag
 • horizontaal – verticaal
 • houden van – haten
 • iets – niets
 • interessant – saai
 • ja - nee
 • jong – oud
 • kapot - heel
 • klein – groot
 • knap – dom
 • kort - lang
 • koud – warm
 • laag – hoog
 • langzaam – snel
 • later – vroeger
 • leeg – vol
 • lekker – vies
 • lelijk – mooi
 • leuk – vervelend
 • levend – dood
 • licht – donker
 • licht – zwaar
 • links - rechts
 • los – vast
 • lui – ijverig
 • makkelijk – moeilijk
 • mals – taai
 • mannelijk – vrouwelijk
 • maximaal – minimaal
 • meer – minder
 • meest – minst
 • min – plus
 • modern – ouderwets
 • moeilijk – makkelijk
 • nacht – dag
 • nat – droog
 • netjes – rommelig
 • niet – wel
 • nieuw – oud
 • nooit – altijd
 • noord – zuid
 • normaal – abnormaal
 • nu - later
 • nu – straks
 • nuttig – nutteloos
 • omhoog – omlaag
 • oost – west
 • op tijd – te laat
 • open – dicht
 • openbaar – privé
 • opgeblazen – leeggelopen
 • oud – jong
 • oud – nieuw
 • overdag – ’s nachts
 • precies – ongeveer
 • raak – mis
 • recht – krom
 • recht – schuin
 • rond – vierkant
 • samen – alleen
 • schaars – overvloedig
 • scherp – bot
 • schoon – vuil
 • slap – stijf
 • slim – dom
 • slordig – netjes
 • smal – breed
 • soms – altijd
 • sterk – zwak
 • stout – lief
 • strak – los
 • tam – wild
 • toekomst – verleden
 • vandaag – morgen
 • veel – weinig
 • verdrietig – blij
 • verleden – toekomst
 • vers – bedorven
 • vet – mager
 • vlug – langzaam
 • vol – leeg
 • voor – tegen
 • vorige – volgende
 • vroeg – laat
 • vroeger – later
 • vuil – schoon
 • warm - koud
 • weinig – veel
 • wijd – nauw
 • zacht – hard
 • ziek – gezond
 • zoet – zuur
 • zon – maandag
 • zwaar – licht
 • zwak – krachtig

คำนามและคำกริยา

 • achternaam – voornaam
 • alles – niets
 • arm - been
 • begin - einde
 • binnenkant – buitenkant
 • binnenland – buitenland
 • broer – zus
 • dag – nacht
 • dames - heren
 • dood – leven
 • dorp – stad
 • geluk – ongeluk
 • hand – voet
 • honger – dorst
 • iemand – niemand
 • iets – niets
 • ingang – uitgang
 • kind – volwassene
 • lawaai – stilte
 • lengte – breedte
 • liefde - haat
 • man – vrouw
 • meneer - mevrouw
 • nacht – dag
 • neef – nicht
 • ochtend – avond
 • onderkant – bovenkant
 • oom – tante
 • oorlog – vrede
 • opa – oma
 • optimist – pessimist
 • ouders - kinderen
 • overwinning – nederlaag
 • succes - mislukking
 • voordeel – nadeel
 • voorjaar – najaar
 • voorkant – achterkant
 • vraag – antwoord
 • vriend – vijand
 • winst – verlies
 • winter - zomer
 • zon – maan
 • zon – schaduw
 • zonsopgang – zonsondergang
 • aandoen – uitdoen
 • aankleden – uitkleden
 • beginnen – stoppen
 • bekennen – ontkennen
 • branden – blussen
 • delen – vermenigvuldigen
 • drijven – zinken
 • eten – drinken
 • geven – krijgen
 • groeien – krimpen
 • inladen – uitladen
 • inpakken – uitpakken
 • komen - gaan
 • kopen – verkopen
 • leven – sterven
 • lukken – mislukken
 • onthouden - vergeten
 • openen – sluiten
 • optellen – aftrekken
 • praten – zwijgen
 • slagen – zakken
 • slapen – wakker zijn
 • staan – zitten
 • stijgen - dalen
 • stoppen – doorgaan
 • trouwen - scheiden
 • uitdoen - aandoen
 • vergeten – herinneren
 • verhogen – verlagen
 • verschijnen – verdwijnen
 • vinden – verliezen
 • winnen – verliezen
 • zitten – staan

  คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าหลัก HOME RianDutch


Top
© 2003-2021 Thai-Dutch.net All Rights Reserved
| Home | Europe Tour by Smiley | RianDutch | Facebook-Double Dutch | Copyright | Privacy statement